Uslovi korišćenja
Korpa
U korpi nema artikala.

Uslovi korišćenja

Na osnovu odredbe čl.64. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.list CG br. 070/17 od 27.10.2017.) i člana 7. Zakona o elektronskoj trgovini (Sl.list CG br. 056/2013) L-DEMA d.o.o. Podgorica, svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.ldema.me

OBAVJEŠTAVA

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.ldema.me online obavlja u okviru registrovane djelatnosti L-DEMA d.o.o., Malo brdo, objekat N3-N4, ulaz VII, Podgorica, Crna Gora, PIB: 03058697, PDV broj: 30/31-15027-1, šifra djelatnosti 3320, Tel.: +38267147260, adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@ldema.me;
 • da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu www.ldema.me;
 • da se prema članu 61. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.list CG broj 070/17- ) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.ldema.me smatra ugovorom na daljinu i ugovorom zaključenim putem interneta;
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.ldema.me posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u deklaraciji;
 • da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;
 • da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće vrijednosti od 50,00 (pedeset) EUR;
 • isporuku možete očekivati u roku od 24 sata od prijema narudžbe radnim danima i subotom (nedelja je neradna);
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.ldema.me;
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.ldema.me može platiti pouzećem u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbe i verifikacijom iste preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da roba nije odgovarajuća, ili ima neki feler, potrošač ima pravo da artikal zamjeni u roku od 7 dana, tako što će napisati reklamaciju na  navedenu email adresu L-DEMA doo i priložiti fotografiju felera proizvoda, po mogućnosti;
 • da potrošač ima pravo da odustane od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 30 dana, ukoliko nije zadovoljan istom.

CIJENA ROBE

Cijena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cijenu pojedinačnog artikla uračunat je PDV, ali nisu uračunati troškovi dostave. Čim dodate artikle u korpu, troškovi dostave biće vidljivi u korpi.

Važi ona cijena artikla koja je bila vidljiva za vrijeme kupovine. Sve cijene su trenutne i redovno ažurirane.

Dostupnost i cijene proizvoda su podložne promjenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cijena. U slučaju pogrešno istaknute cijene, nastojaćemo da je ispravimo što je prije moguće.

USLOVI KUPOVINE

Poštovani kupci,

Obavještavamo vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni list CG, br. 002/14, 006/14 i 043/15) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.ldema.me smatra prodajom na daljinu.

Navedeni Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 7 radnih dana od dana kada mu je proizvod isporučen. Prilikom odustajanja, kupac može ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Cijena se potrošaču vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod vraćen neoštećen i ispravan.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom potrošača, odbiće se vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

L-DEMA d.o.o. je dužno da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema izjave o odustajanju, a nakon prijema ispravnog proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Reklamacije i procedura za povraćaj sredstava

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani djelovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo vas da nas kontaktirate putem telefona broj +382 67 147 260 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, broj telefona, adresa) na email adresu info@ldema.me i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavjestićemo vas o daljem toku reklamacije.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da je isporučena roba oštećena, da je isporučen pogrešan proizvod ili da podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas najkasnije u roku od 7 radnih dana, od dana prijema pošiljke, kontaktirate na gore navedeni broj telefona i e-mail adresu i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije, elektronskom poštom ili pisanim putem, odgovorćemo vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo vas o daljem postupanju.

Rok za rješavanje reklamacije je 7 dana od trenutka prijave iste.

Putem gore navedene e-mail adrese i broja telefona, dostavite nam podatke o vašem broju računa/otpremnice, broju žiro računa i nazivom banke u kojoj imate navedeni račun.

Nakon dostavljanja potrebnih podataka, na e-mail adresu dobićete obavještenje o povratu sredstava.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, L-DEMA doo je u obavezi da povraćaj sredstava izvrši na račune/kartice sa kojih je primljena uplata.

Ukoliko je povraćaj moguće izvršiti samo gotovinom, kurirska služba će vam vratiti gotovinu po našem nalogu.

Zamjena artikala

Ukoliko ste nakon prijema robe ustanovili da želite da ga zamjenite za drugi proizvod iste ili veće cjenovne kategorije, molimo da nas kontaktirate putem telefona +382 67 147 260 ili nam pošaljite e-mail na adresu info@ldema.me.

Kuriru koji dođe kod vas na adresu preuzimanja proizvoda koji želite da zamjenite za drugi, neophodno je da predate adekvatno upakovan proizvod, kao i račun/otpremnicu koju ste dobili uz proizvod, pošto sva odgovornost ide na račun pošiljaoca.

Nakon što proizvod stigne na naš lager, vrši se provjera istog, i ukoliko je poslat u adekvatnom stanju i svi drugi uslovi za zamjenu su ispoštovani, šalje se drugi, traženi proizvod sa novim računom/otpremnicom.

Rok za zamjenu proizvoda je 7 radnih dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema ispravnog proizvoda.

Troškovi isporuke

Troškove zamjene robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije oštećen ili pogrešan proizvod. Ukoliko je kupac pogriješio prilikom odabira proizvoda, kurirsku službu kontaktira kupac i troškove poštarine snosi kupac po cjenovniku kurirske službe. U slučaju kada kupac dobije oštećen ili pogrešan proizvod, kurirsku službu kontaktira L-DEMA doo i snosi troškve poštarine.

Napomena: Potvrdom porudžbine, tj verifikaciom kupovine/plaćanja, saglasni ste sa svim opisanim Uslovima korišćenja i prodaje.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Upotreba i svrha čuvanja i obrade ličnih podataka kupaca se vrši u cilju održavanja kontakta sa kupcima, marketinga putem elektronske pošte, promovisanja prodaje, profilisanja kupaca sa ciljem prilagođavanja sadržaja i ponude proizvoda putem elektronske pošte i na web stranici.

U svrhu elektronskog obavještavanja (newsletter) zadržavamo sledeće podatke:

 • email adresa,
 • ime i prezime/naziv kompanije,
 • broj kontakt telefona.

Lične podatke prikupljamo uz izričitu saglasnost svakog pojedinca, odnosno kupca.

Prikupljeni lični podaci se čuvaju na teritoriji Crne Gore i ni u kom slučaju se ne prenose u druge zemlje.

Prikupljeni lični podaci se prikupljaju dok se ne ukine saglasnost za isto od strane pojedinca.

U slučaju opoziva saglasnosti pojedinca, njegovi lični podaci biće odmah trajno izbrisani.

Ukoliko gore opisana svrha čuvanja i obrade ličnih podataka prestane da postoji u našem preduzeću, baza tih ličnih podataka korisnika će biti trajno izbrisana.

Kako štitimo prikupljene lične podatke

Web lokacija www.ldema.me je na sigurnom web serveru sa provjerenim provajderom web usluga. Stranica se redovno ažurira. Web lokacija provajdera web usluga podliježe redovnim sigurnosnim provjerama i zaštitama. Prikupljene lične podatke koristimo isključivo u svrhu gore navedenih marketinških i korisničkih informacija. Informacije ne delimo sa trećim licima, osim partnerima koji učestvuju u održavanju web stranice, ali koji su dužni da štite lične podatke korisnika pod istim uslovima kao i L-DEMA d.o.o.

U izuzetnim slučajevima, po zakonu smo obavezni da dostavimo lične podatke korisnika državnim i bezbjednosnim organima, pod uslovom da postoji podnijet formalni zahtev za dostavu ličnih podataka.

Prava pojedinca

U svakom trenutku, korisnik može zatražiti sljedeće informacije:

 • uvid u prikupljene podatke,
 • ispravku prikupljenih podataka,
 • potpuno brisanje prikupljenih podataka,
 • prekid obrade i čuvanja podataka, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade koja je postojala na osnovu saglasnosti korisnika, do njenog opoziva.

Zahtjev se može poslati putem e-maila na info@ldema.me sa naznakom „Opozivanje i brisanje ličnih podataka“.

U slučaju da želimo da koristimo lične podatke korisnika u našem preduzeću u svrhu koja je različita od svrhe za koju su lični podaci prikupljeni, mi ćemo o istom obavijestiti korisnika i dostaviti sve relevantne informacije i podatke, kao i tražiti saglanost prije dalje obrade podataka.

Preduzeće L-DEMA doo prikuplja i čuva lične podatke korisnika u toku trajanja saglasnosti korisnika za isto. U slučaju opoziva saglasnosti korisnika, njegovi lični podaci biće odmah trajno izbrisani.

Uslovi isporuke (umjesto Kako poručiti)

Poručene artikle isporučujemo na teritoriji Crne Gore, u svim mjestima u kojima je moguća isporuka i naplata od strane kurirske službe.

Rok isporuke

Nakon prijema verifikovane porudžbe proizvoda putem internet stranice www.ldema.me, kupac isporuku može očekivati u roku od 24 sati radnim danima i subotom. Nedelja je neradna.

Samo u slučaju nejasnoća ili bilo kakvih problema vezanih za vašu porudžbinu, kontaktiraćemo vas.

Preuzimanje pošiljke

Kuriri pošiljke donose na adresu navedenu od strane kupca. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da kupac vizuelno pregleda paket i provjeri da ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko kupac primjeti da je transportna kutija značajno oštećena i posumnja da je proizvod možda oštećen, savjetujemo da odbije prijem pošiljke i odmah nas obavijesti o istom.

Uobičajena je praksa da kurir kontatira kupca putem telefona prije dolaska na adresu. Ukoliko ne stupi u kontakt sa kupcem tog dana, i ne nađe ga na navedenoj adresi, kontaktiraće ga narednog radnog dana. Proizvod se vraća isporučiocu ukoliko kurir ne uspije ni trećeg dana da stupi u kontakt sa kupcem.

Cijena isporuke

Cijena isporuke za porudžbine veće od 50€ je besplatna. Za sve porudžbine čiji je račun manji od tog iznosa cijena isporuke iznosi 3€ sa uračunatim PDV-om.
Isporuka se plaća prilikom preuzimanja pošiljke, direktno kuriru gotovinom.
Obaveštenje o cijeni isporuke možete vidjeti prije same kupovine.

Napomena: potvrdom porudžbine, tj verifikaciom kupovine/plaćanja, kao i potvrdom adrese za dostavu proizvoda, saglasni ste obavezom plaćanja dostave u skladu sa gore navedenim troškovima.